Komposzt.hu

Magyar Minőségi Komposzt Társaság

Alapítva 1999

Magyar Minőségi Komposzt Társaság

A Magyar Minőségi Komposzt Társaság 1999-ben alakult meg a biológiai hulladékkezeléssel, komposztálással foglalkozó szakemberek civil szervezeteként abból a célból, hogy a területen dolgozó szakemberek egységes szervezetben képviselhessék a szelektív biohulladék kezelés, a komposztálás érdekeit.

Ezen kívül Társaságunk  alapvető célkitűzései közé tartozik:

- A hulladékgazdálkodással, ezen belül kiemelten a biológiailag bontható hulladékok kezelésével foglalkozó szervezetek, cégek társulások képviselete,

- Lakossági kommunikációs stratégiák kialakítása a szelektív biohulladék gyűjtéssel kapcsolatban,

- A magyarországi komposzt-minőségbiztosítási rendszer kialakítása és bevezetése,

- Biohulladékok kezelésével kapcsolatos kutatás-fejlesztési tevékenységek koordinálása,

- A korszerű hulladékgazdálkodás, a szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás megismertetése a lakossággal,

- Ismeretterjesztés, szaktanácsadás, szakmai fórumok és rendezvények lebonyolítása.

Aktív hazai tevékenységünknek és jelentős nemzetközi kapcsolatrendszerünknek köszönhetően 2002-ben a komposztálással foglalkozó európai társszervezetek Budapesten alapították meg az Európai Unió egységes szakmai szervezetét, „European Compost Network” néven. Társaságunk a szervezetben alapító tagként aktívan tevékenykedik, részt veszünk az egységes európai biohulladék kezelési szabályzat kidolgozásában, valamint a komposzt-minőségbiztosítási rendszer kiépítésében. A szervezet egyik alelnöki posztját, valamint a Közép-Kelet Európai régió programját koordináló munkacsoport vezetői posztját betöltve az elmúlt években igen aktív nemzetközi tevékenységet folytattunk ezen a területen európai társszervezeteinkkel közösen.

 

Itthoni tevékenységeink közül nagy jelentőséggel a bír a hazai Biohulladékrendelet szakmai háttéranyagának kidolgozásában való együttműködés, számos kutatás-fejlesztési projektben való részvétel, a hazai komposzt minőségbiztosítási rendszer kidolgozásának koordinálása, valamint szakmai konferenciák megrendezése. Tevékenységünk során igyekszünk tagságunk bevonásával a szakmai kapcsolatok kibővítését és elmélyítését elősegíteni, közös projekteket kialakítani.