Komposzt.hu

Magyar Minőségi Komposzt Társaság

Alapítva 1999

Rendezvények

KTIA_AIK-12-1-2013-0015

ZÁRÓ KONFERENCIA

A biohulladékok kezeléséből származó talajtermékenység-növelő anyagok- komposztok és erjesztési maradékok- minőségbiztosítási rendszerének tudmányos hátterének kidolgozása elnevezésű KTIA-AIK_12-1-2013-0015 azonosítójú pályázat kapcsán, 2015. október 27-én Záró Konferenciára került sor. A színvonalas előadások keretein belül betekintést kaphatott a hallgatóság az elmúlt idők munkájáról, az eredményekről, következtetésekről. A program az alábbiakból állt:

09:30–10:00 Regisztráció
10:00–10:20 Köszöntők:
Dr. Lehoczky Éva MTA ATK TAKI konzorcium vezető, levezetőelnök
Dr. Németh Tamás MTA Agrártudományok Osztálya, elnök
Dr. Posta Katalin SZIE MKK dékán
Dr. Füleky György MMKT elnök
10:20–10:40 MMKT előadásai:
Dr. Dér Sándor : A minőségbiztosítási rendszerek felépítése, működése
Kovács Dénes: A komposzt minőségbiztosítási rendszer működése üzemeltetői szempontból
10.40–11:40MTA ATK TAKI előadásai:
Dr. László Péter, Dr. Koós Sándor, Dr. Szabó József, RadminszkyLászló:
Komposzt üzemek felvételezése
Dr. Szabó Anita, Sáringer-Kenyeres Dóra, Mazsu Nikolett, Kamuti Mariann,
Dr. Ragályi Péter, Dr. Rékási Márk, Dr. Csathó Péter, Dr. Lehoczky Éva:
Komposztkezelések hatása az angolperje biomasszájára és a komposztok toxicitása
Dr. Ragályi Péter, Dr. Rékási Márk, Dr. Szabó Anita, Sáringer-Kenyeres Dóra, Mazsu Nikolett, Kamuti Mariann, Dr. Csathó Péter, Dr. Lehoczky Éva:
Komposztkezelések hatása az angolperje elemtartalmára

Dr. Filep Tibor: Korszerűtalajkémiai vizsgálati módszerek

11:40–12:00 SZIE MKK előadása:
Dr. Aleksza László: A projekt eredményeinek összefoglalása
12:00–12:30  Sajtótájékoztató
12:30–  Ebéd
 


ORBIT 2014 nemzetközi tudományos konferencia Gödöllő, 2014. június 26-28.

„Új kihívások, új válaszok” a 21. században

A konferencia 2014. június 26-28 között került megrendezésre Gödöllőn a Szent István Egyetemen, szervezője a Magyar Minőségi Komposzt Társaság, a SZIE Mezőgazdasági és Környezettudományi Kara, valamint az European Compost Network (ECN) nevű Európai Uniós szakmai szervezet volt.

A témakörök érintették a biohulladék kezelés stratégiai kihívásait, az aerob és anaerob hulladékkezelési technológiákat, a bioszenek, komposztok, erjesztési maradékok hasznosítását, a biomassza energetikai célú felhasználását, valamint a környezeti hatások és kibocsátások aktuális kérdéseit.

A résztvevőknek lehetősége adódott arra, hogy széleskörű tapasztalatcserében vegyenek részt a biohulladékok különböző kezelési lehetőségeivel kapcsolatban, tanuljanak egymástól, a tagországokban érvényes törvényi szabályozásról, és új, tudományos alapokon nyugvó információkat gyűjtsenek a különböző technológiákról, valamint a szerves hulladékok újrahasznosításával létrehozott innovatív termékekről és használatukról.

A 2014-es ORBIT konferencia absztraktjai az alábbi linken érhetők el.

A konferencia részletes programja az alábbi linken érhető el.