Komposzt.hu

Magyar Minőségi Komposzt Társaság

Alapítva 1999

Kutatás-fejlesztési projektek

 

Revitalist projekt – Szociális Farm Mentor tréning program

Pályzati azonosító: 2017-1-HU01-KA202-035932

Megvalósítás ideje: 2017.09.01-2020.08.31.

Támogatás maxiális összege: 437 208,- EUR

A Magyar Minőségi Komposzt Társaság (MMKT) vezetésével 3 éves nemzetközi projekt indult el idén szeptemberben az Európai Unió támogatásával, Revitalist néven. Az Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerség projekttípus az uniós országok együttműködését támogatja szakképzési programok kidolgozásában. A Revitalist projekt 4 ország 7 partnerintézményének szakembereit hívta együttműködésre, hogy közösen dolgozzák ki szociális farmok mentorainak tréningjét az angol PSTE (Practical Skills Therapeutic Education) azaz a Gyakorlati Képességek Fejlesztésén Alapuló Terápiás Oktatási módszer alapján. A képzés hozzájárul a szociális mezőgazdaság fejlődéséhez Magyarországon, hiszen a szociális farmok elterjedésének és hosszú távú működésének beazonosított akadályai között szerepel a képzés hiánya. Bízunk benne, hogy projektünkkel hozzájárulunk a szociális gazdálkodás koncepciójának megértéséhez és terjesztéséhez is Magyarországon.

 

Kiknek lesz hasznos a tréning közvetlenül és közvetett módon?

A tervezett 144 órás tréning a szociális területen tevékenykedő szervezeteknek, már működő és leendő szociális farmoknak, települési önkormányzatoknak és minden olyan szervezetnek, intézménynek hasznos lesz, ahol fontos tevékenység a hátrányos helyzetűek foglalkoztatása, fejlesztése. A képzést elsősorban az érdeklődő szervezetek azon munkatársainak szánjuk, akik közvetlenül dolgoznak a hátrányos helyzetű ügyfelekkel.

Ezek a hátrányos helyzetű személyek lehetnek fogyatékkal élők: mozgásszervi, érzékszervi, értelmi sérültek; egészségkárosodott, megváltozott munkaképességű személyek; etnikai kisebbséghez tartozók; alacsony végzettségű emberek; szociálisan hátrányos helyzetűek, mélyszegénységben élők; pszichés problémákkal küzdők, szenvedélybetegek; börtönviseltek; intézményekben élő idős emberek.

 

Mit takar a PSTE, azaz Gyakorlati Képességek Fejlesztésén Alapuló Terápiás Oktatás?

A projekt lényeges innovatív eleme egy egyedülálló módszer hazai meghonosítása, melyet tréning formájában szeretnénk átadni a szociális farmok/szociális intézmények azon munkatársainak, akik közvetlenül a hátrányos helyzetű ügyfelekkel dolgoznak. A PSTE módszert az Egyesült Királyságban dolgozta ki Aonghus Gordon, és közel 20 éve sikeresen használja a Ruskin Mill Trust iskolahálózata (http://www.rmt.org/).

A PSTE módszer egy adott földrajzi hely vagy környék múltjának ismeretén alapszik, amelyet geológiai és antropológiai szempontból is vizsgál, majd ezt a tudást adott módszerekkel a jelenbe hozza vissza. A módszer fontos sajátossága, hogy az embereknek a gyökereikhez történő újrakapcsolódását erősíti, és ezáltal az érzelmi biztonság érzését növeli. A személyes elkötelezettség, az egyén tájhoz való személyes kötődése nagyon gyakorlatias és költséghatékony módon jön létre gyakorlati és kézműves tevékenységek révén, amire példa lehet a biokertészetben végzett munka vagy a komposztálás. A PSTE a vidék újjáélesztését az emberek újjáélesztése révén valósítja meg.

A magyarországi szociális farmok a PSTE módszert terápiás tevékenységek fejlesztésére tudják használni, amelyek segítségével meg tudnak birkózni a hátrányos helyzetű emberekkel kapcsolatos kihívásokkal és dolgozni tudnak az érzelmi és kognitív fejlesztésük érdekében.

 

Kik a partnereink a tréning kidolgozásában? 

A konzorciumvezető Magyar Minőségi Komposzt Társaság (MMKT) projekten belüli célkitűzése, hogy társadalmi szerepvállalását hangsúlyosabbá tegye azáltal, hogy oktatási tevékenységét kibővíti és kiterjeszti a szociális farmokra. A szociális farm mentor képzés során az oktatás nemcsak a szakmai ismeretek elsajátítását célozza (pl. komposztálás gyakorlata), hanem a szociális farmon dolgozó célcsoportok komplex szükségleteinek felmérését követően az igényükhöz igazítja a velük közvetlenül dolgozóknak készülő képzést, annak struktúráját és a képzést segítő tananyagot. Az MMKT Európát átszövő partnerségi hálózata nagy segítséget nyújtott a Revitalist projekt konzorciumának összeállításában is, hiszen a szakmailag és intézményi felépítésében is legideálisabb partnerek megtalálása és kiválasztása kulcsfontosságú egy projekt életében. Az MMKT a Revitalist projekt során a tervezett képzés komposztálásról szóló tanegységének lesz a szakmai vezetője, amely tevékenység összecseng a társaság alapvető célkitűzésével: A biohulladékok komposztálási ismereteinek terjesztése és gyakorlatának népszerűsítése nemzeti és nemzetközi szinten.

A Diverzitás Alapítvány egy gödöllői civil szervezet, melynek fő tevékenysége az esélyegyenlőség, a hátrányos helyzetű emberek munkahelyi és társadalmi integrációjának elősegítése a munkaerőpiacon. Tervezik egy védett oktatási és foglalkoztatási hely felállítását, pontosabban egy szociális-kert nyitását a MMKT-val együttműködve, ahol fogyatékkal élők, tartós munkanélküliek tanulhatnak, fejlődhetnek és dolgozhatnak a PSTE módszer (gyakorlati készségek fejlesztésén alapuló terápiás oktatási módszer) segítségével.

A Ruskin Mill Trust egy oktatási intézmény, amely 1986 óta több száz hátrányos helyzetű diákkal dolgozik az Egyesült Királyságban. Rudolf Steiner, John Ruskin és William Morris gondolatai adták az inspirációt, melyre alapozva kifejlesztették innovatív programjukat, a gyakorlati készségeken alapuló terápiás oktatási módszertant (PSTE). A módszer sokrétű tantárgyai lehetővé teszik a hallgatók számára, hogy a valós életen keresztül tanulják meg a jelentősebb kézműves tevékenységeket (a famegmunkáláson át a háztáji komposztálásig), amelyek egyúttal fokozzák szellemi, érzelmi és fizikai egészségüket. A RMT szerepe meghatározó a projekt során kidolgozott tréning alap módszertanában.

Tiszasas községet az alacsony életszínvonal és az átlagosnál magasabb munkanélküliségi ráta jellemzi. A Revitalist projekt lehetőséget ad Tiszasasnak arra, hogy továbbfejlessze a közelmúltban kialakított önkormányzati szociális farmot, valamint a PSTE módszer segítségével elősegítse a helyi alacsony iskolázottságú, hátrányos helyzetű célcsoport készségfejlesztését és jólétét. Tiszasas hátrányos helyzetű lakossága sok szempontból ideális tesztelési lehetőséget nyújt a Revitalist projektben megszülető képzés számára.

A WWOOF Magyarország non-profit szervezet, mely egy 30 hazai biogazdaságból és mintegy évi 200 önkéntesből álló aktív hálózatot működtet. Fő tevékenységük az önkéntes WWOOF hálózat működtetése Magyarországon, miközben ezzel párhuzamosan számos projektben aktív részt vállalnak. Szoros partnerséget alakítottak ki Bercel településsel (Nógrád megye), ahol a közelmúltban egy szociális farm kezdeményezés indult, helyi szervezetek támogatásával. A cél egy önfenntartó szociális farm létrehozása Bercelen, a Revitalist keretében és támogatásával.

A České Budějovice-ban található Dél-Csehországi Egyetem Mezőgazdasági Karának fókuszában a fenntarthatóság és a mezőgazdaság, az alternatív gazdálkodási rendszerek állnak, beleértve a biogazdálkodást és a szociális farmgazdálkodást. A legfontosabb hangsúly most, hogy beindítsák szociális farm témájú akkreditált BSc alapképzésüket, együttműködésben a szociális farm szektor érintett szereplőivel (szociális farmok, civil szervezetek, fejlesztő terapeuták, politikai döntéshozók stb.) A folyamat a Földművelésügyi Minisztériummal való együttműködésben zajlik, aki aktívan részt vesz a szociális farmok fejlesztésében, és úttörő szerepet játszik a szociális farm gazdálkodás oktatásában egész Csehország területén. A Kar a fenntartható gazdálkodásban és a gazdasági életképességben felhalmozott tapasztalatával és tudásával járul hozzá a Revitalist projekthez.

Az Agricoltura Capodarco Società Cooperativa Sociale egy multifunkcionális biogazdaság Róma külvárosában. 1978-ban Grottaferrata-ban (Rómában) hozták létre a közösséget, ahol a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetűek csoportjával kezdtek mezőgazdasági tevékenységet folytatni, a farm őket foglalkoztatja, számukra foglalkozásterápiás tevékenységet nyújt. A gazdaság fókuszában a mentális és fizikai fogyatékkal élők, a pszichiátriai betegek, a korábbi kábítószerfüggők, volt fogvatartottak, a depresszió által érintettek, a bevándorlók és a politikai menekültek állnak. A tevékenység célja a hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációjának elősegítése és a helyi közösség életminőségének javítása. A gazdaság 200 férőhelyes éttermet üzemeltet, és a személyzetben dolgoznak fogyatékkal élők és más hátrányos helyzetűek. Ez a szervezet a Revitalist inspiráló modellje, különösen abban a tekintetben, hogy évtizedek óta gazdaságilag sikeres és fenntartható szociális farmként működik.

 


Pályázat címe: Biohulladékok kezeléséből származó talajtermékenység-növelő anyagok-komposztok és erjesztési maradékok minőségbiztosítási rendszerének tudományos hátterének kidolgozása

Pályázat azonosítója: KTIA_AIK_12-1-2013-0015

Megvalósítás ideje: 2013.06.01-2015.11.30.

Támogatás összege: 318.804.323-, Ft

Konzorcium tagjai:

MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Szent István Egyetem és

Magyar Minőségi Komposzt Társaság

A konzorcium tagjai egy két éves projekt keretein belül vizsgálta a biohulladékok kezeléséből származó talajtermékenység növelő anyagok minőségbiztosítási rendszerének tudományos hátterét.

A projektben a hazai komposzt- és erjesztési maradékok minőségének felmérése és az európai komposzt minőségbiztosítás rendszerek áttekintése után a komposztáló telepek és a biogáz üzemek felmérésére került sor. A helyszíni szemlék és adatgyűjtések, a hulladékáram és output mennyiségek felmérése és elemzése után a telepeken mintavételezés történt, évente több alkalommal. Ezt követte a komposztok és erjesztési maradékok részletes vizsgálata (tápanyagtartalom, toxikus elem-tartalom, fizikai tulajdonságok, fertőzőképesség stb.).

Az adatok feldolgozása ás elemzése során adatbázist hoztunk létre, és a már meglévő talajadatbázisok alapján meghatároztuk a komposztok felhasználási mennyiségét. Végül a vizsgálati eredmények alapján létrehozott adatbázis segítségével meghatároztuk a komposztokkal és az erjesztési maradékokkal szemben támasztott minőségi követelményeket – úgymint: határértékek és minőségi osztályok – és kidolgoztuk a komposztok és az erjesztési maradékok felhasználási szabályait.

Mindez kiváló alapot biztosíthat egy komoly, ugyanakkor egyre sürgetőbb előre lépés megtételéhez a hazai biohulladék-gazdálkodás területén.

A pályázattal kapcsolatos összefoglaló megtalálható a Biohulladék Magazin 2015/1. számában, melyet az alábbi linken érhet el.