Komposzt.hu

Magyar Minőségi Komposzt Társaság

Alapítva 1999

Aktuális

MMKT Ösztöndíj - 2018/19-es tanév

Az idei tanévben újra lehet pályázni a Társaságunk által meghírdetett ösztöndíj programra.

A pályázókkal szemben támasztott követelmények:

BSC-s vagy MSC-s hallgatói jogviszony, vagy doktori képzésben való részvétel az ország bármelyik felsőfokú intézményében környezetmérnök vagy környezetgazdálkodási agrármérnök szakon.

A nyertesek a program zárásakor a tudományos munkájukat elkészült diplomamunkával, disszertációval vagy OTDK-s pályamunkával igazolják az alábbi szakterületekről:

  • Hulladékgazdálkodás;
  • Élelmiszeripari melléktermékek és hulladékok;
  • Szennyvízkezelés;
  • Biológiai hulladékkezelés;
  • Melléktermékek, hulladékok és belőlük készült termékek termőföldön történő hasznosítása;
  • Energianövények, biomassza termelés.

Az ösztöndíj elnyeréséhez a hallgatóknak az alábbiakkal kell rendelkezniük:

  • magas szakmai elhivatottság és kiemelkedő, min. 4.00 átlagú tanulmányi eredmény;
  • készség szintű angol vagy német szakmai nyelvismeret.

Pályázni önéletrajzzal és az MMKT Ösztöndíj adatlap eljuttatásával lehet

 2018.09.30-ig.

../userfiles/file/osztondij/MMKT_HU_osztondij_felhivas_02.pdf

/../userfiles/file/osztondij/MMKT_HU_osztondij_palyazati_adatlap.doc


Búcsúzunk

Méltósággal viselt, súlyos betegség után 74. életévében elhunyt Dr. Füleky György a Magyar Minőségi Komposzt Társaság (MMKT) elnöke.

Professzor úr hívta életre a Társaságot, és élete végéig szívügyének tekintette az MMKT által vállalt társadalmi és környezetvédelmi feladatok ellátásában való tevékeny részvételt.

Szakmai tudásának és tevékeny életének ezúton is tisztelettel adózunk. Emléke örökre szívünkben él!

 

Magyar Minőségi Komposzt Társaság elnöksége és tagjai

 


Revitalist projekt – Szociális Farm Mentor tréning program

A Magyar Minőségi Komposzt Társaság (MMKT) vezetésével 3 éves nemzetközi projekt indult el idén szeptemberben az Európai Unió támogatásával, Revitalist néven. Az Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerség projekttípus az uniós országok együttműködését támogatja szakképzési programok kidolgozásában. A Revitalist projekt 4 ország 7 partnerintézményének szakembereit hívta együttműködésre, hogy közösen dolgozzák ki szociális farmok mentorainak tréningjét az angol PSTE (Practical Skills Therapeutic Education) azaz a Gyakorlati Képességek Fejlesztésén Alapuló Terápiás Oktatási módszer alapján. A képzés hozzájárul a szociális mezőgazdaság fejlődéséhez Magyarországon, hiszen a szociális farmok elterjedésének és hosszú távú működésének beazonosított akadályai között szerepel a képzés hiánya. Bízunk benne, hogy projektünkkel hozzájárulunk a szociális gazdálkodás koncepciójának megértéséhez és terjesztéséhez is Magyarországon.

Bővebben: http://www.komposzt.hu/?tid=1&act=Kutatasi_projektek&id=4 

Részletes leírás a projekt honlapján olvasható: http://www.revitalist.eu/

 


Útjára indult a Magyar Minőségi Komposzt Társaság Ösztöndíj Program

2016. őszén országos ösztöndíj programot hirdettünk meg környezetmérnök és környezetgazdálkodási agrármérnök hallgatók számára. A pályázati felhívásra az ország öt intézményéből érkeztek be jelentkezések, a program időtartama 2017.02.01-től 2018.01.31-ig tart majd.

A győztes pályázó Paprika Donát, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának 3. éves környezetmérnök hallgatója. A nyertes pályázat a „Nem mezőgazdasági eredetű, nem veszélyes hulladékok termőföldön történő ártalmatlanítása, hasznosítása, különös tekintettel a szeszfőzdei melléktermék (cefre) talajtani és környezeti hatásaira” címmel készül majd el. A program szakmai tartalma 200.000-, Ft/félév ösztöndíj támogatásból, folyamatos szakmai mentorálásból, publikálási lehetőség biztosításából, és egy szakmai konferencián, kiállításon történő részvételből áll.

Az ösztöndíj támogatási szerződés ünnepélyes aláírására 2017. január 24-én került sor Gödöllőn.

 

 


A komposztban rejlő lehetőségek - A biológiailag lebomló hulladékok hasznosítása komposztálóüzemekben

Az emberi tevékenység és fogyasztás révén nagy mennyiségű biológiailag lebomló hulladék képződik. Magyarországon ez a mennyiség évente mintegy 3 millió tonna, amely szakszerűen kezelve nagyon fontos szerepet tölthet be a talajok szervesanyag-tartalmának fenntartásában, és kiinduló anyaga lehet a biogáz-előállításnak, illetve komposztálásnak is.

A fejlettebb országokban a jogszabályi háttér rendelkezésre áll, Magyarországon a hulladékokról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény pontosan definiálja a biohulladék és biológiailag lebomló hulladék fogalmát. Ennek alapján biohulladék a biológiailag lebomló, parkokból származó vagy kerti hulladék, a háztartásokban, éttermekben, étkeztetőkben és kiskereskedelmi tevékenységet folytató létesítményekben képződő élelmiszer- és konyhai hulladék, valamint az ezekhez hasonló, élelmiszer-feldolgozó üzemekben képződő hulladék. A biológiailag lebomló hulladékok közé tartoznak a települési hulladékok mellett a szennyvíziszapok és a mezőgazdasági-élelmiszeripari hulladékok is.

Cikk folytatása a Kertvilág Magazin 2016. őszi számában található.


Új uniós irányelvek a hulladékokról szóló uniós jogalkotási javaslatokban - Úton a körforgásos gazdasági modell felé

2016. június 2-án Simona Bonafé, az Európai Parlament Körforgásos Gazdaságra vonatkozó Csomagjának referense megjelentetett egy tervezetet a hulladékokról szóló jogalkotási javaslatokról (a Bizottság 2008/98/EC, hulladékokról szóló (COM(2015)0595–C8-0382/2015–2015/0275(COD)– számú rendelkezéseire vonatkozóan).

Ms Bonafè javaslata szerint a települési hulladék 65%-ának újrahasznosítására vonatkozó, 2030-ra elérendő közös uniós célkitűzést további 5%-al kellene emelni; továbbá a papír, fém, műanyag és üveg mellett a fa, textil és zöldhulladékot is elkülönítve kellene gyűjteni.
A szakember amellett, hogy kötelezővé tenné a biohulladékok elkülönített gyűjtését a települési hulladéktól, pontos célkitűzések meghatározását is szorgalmazza a települési hulladék újrahasznosításából keletkező biohulladék mennyiségére. A konkrét határidők megjelölésével – mint például a biohulladék szelektív gyűjtésének bevezetése 2020-ig, vagy a települési hulladékból történő biohulladék újrahasznosítására vonatkozó 65%-os minimum célérték bevezetése 2025-ig –, és a szervesanyag újrahasznosítás pontos definiálásával a tagállamok iránymutatást kapnak arra vonatkozóan, hogy hogyan fejlesszék biológiai hulladékgazdálkodásukat az elkövetkező években.

A fenti célok eléréséhez a Keretirányelv módosításainak a következő két célkitűzés köré kell összpontosulniuk: a hulladékkeletkezést csökkentő intézkedések erősítése és a másodlagos nyersanyagok piacának hatékony fejlesztése.

A témában megjelent teljes cikk a Biohulladék Magazin 2016/1. számában olvasható.

 


Megjelent az Európai Komposzt Hálózat (European Compost Network) legújabb hírlevele

Az alábbi link segítségével letölthető a European Compost Network 2016-os angol nyelvű hírlevele, amelyben a legfrissebb hírek mellett új uniós irányelvekről, tanulmányokról, ország jelentésekről, és az év folyamán megrendezésre kerülő szakmai rendezvényekről is olvashatunk.

 


 

Bemutatkozik az Európai Komposzt Hálózat

Az Európai Komposzt Hálózat (European Compost Network, ECN) Európa vezető, fenntartható hulladék-újrahasznosítást népszerűsítő, tagsági alapon működő szervezete. Az ECN az újrahasznosításon belül elsősorban a szerves erőforrások komposztálással, anaerob lebontással és egyéb biológiai eljárásokkal történő kezelésével foglalkozik. Célja, hogy gyakorlati és műszaki szakemberekkel, kutatókkal,  és döntéshozókkal is együttműködjön annak érdekében, hogy integrált szerves hulladékot hasznosító és kiváló minőségű termékeket eredményező megoldásokkal szolgáljon, amelyek mind a környezet, mind pedig a felhasználó számára hasznosak.

Az ECN különböző tevékenységek és felkészült szakértői hálózat segítségével támogatja az Európai Unió közpolitikai célkitűzéseinek megvalósítását. A tagországokat az ECN közvetlenül támogatja olyan hulladékkezelési tervek és politikák kidolgozásában, amelyek hosszútávú célja, hogy a szerves erőforrásokat újrahasznosítsák, így azok ne hulladéklerakókra kerüljenek. Az ECN a biohulladék-kezelés, komposztálás és fermentlé gyártás területén a minőségbiztosítási szabványok kialakításának európai központja, valamint az európai szerveshulladék- újrahasznosítással foglalkozó szektor, és a kialakulóban lévő biohulladék alapú gazdaság szakmai hálózata.

Az ECN bemutatásáról szóló, és a szervezet ügyvezető igazgatójával, Dr. Stefanie Sieberttel késztett interjúját tartalmazó teljes cikk a Biohulladék Magazinban (2014/1 lapszám) olvasható.

 

Kapcsolat:

European Compost Network ECN e.V.

Dr. Stefanie Siebert

Im Dohlenbruch 11

D-44795 Bochum

Email: info@compostnetwork.info

Internet: www.compostnetwork.info

T.: 0049 (0) 234 4389447

F.: 0049 (0) 234 4389448


 

Társaságunk aktuális, éves beszámolója és közhasznúsági jelentése az alábbi linken érhető el:

http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses